1

Giỏ hàng của bạn rỗng.

Anten xoay 360 DVB-T2

Các loại Anten xoay thu sóng DVB-T2, Anten tương thích với các đầu thu DVB-T2.