1

Giỏ hàng của bạn rỗng.

Đầu thu DVB-T2

Đầu thu DVB-T2 là loại đầu thu bắt sóng truyền hình mặt đất DVB-T2, đầu thu sử dụng chung với tất cả các loại Anten bắt được sóng DVB-T2.