Đèn sạc - Quạt sạc - Đầu thu DVB-T2
(0)

ĐÈN SẠC CHIẾU SÁNG HONJIANDA HJD - 3200T

  • Sản phẩm: Còn
  • 0₫

Thời gian thắp sáng bóng tuýp : H = 4 giờ, L = 7 giờ

Nguồn điện : AC 220V/50Hz

Bóng Tuýp : 13W PL

Bóng đèn pin :  6V 0.5A

Bình ắc quy khô : 6V 5Ah

Dòng điện sạc : 320 mA

Dòng điện sạc đầy : 16 – 18 giờ

Thời gian thắp sáng bóng đèn pin : 60 giờ

day dien honjianda o cam dien Honjianda anten dvb-t2 ổ cắm điện ănn ten dvb-t2 day dien honjianda hjd-061 o cam dien honjianda den sac honjianda hjd-3600 Khuech dai angten WB 100 TG den sac o cam dien da nang Anten HKD G11KD-T2 angten xoay honjianda WA822TG angten xoay honjianda 873TG Anten DVB-T2 HKD 107-T2 day cap dong truc honjianda hjd-64f angten xoay honjianda 1050TG angten xoay honjianda 883 Anten Hoanh Kien Dat angten xoay honjianda 001 day dien honjianda hjd-056 anten hkd 108-t2 day cap dong truc KHT-100yard day cap dong truc KHT den pin sac hjd-5300 day cap dong truc KHT-24fiber den pin sac hjd-5700 day cap dong truc DTH den pin sac hjd-6688 day dien day cap dong truc KHT-128fiber dau thu dvb-t2 angten xoay honjianda WA850TG day dien honjianda hjd-057 angten xoay honjianda 950TG Anten HKD 106-T2 angten xoay honjianda 992TG Anten HKD AT-H5 khuech dai angten vub 6800 den sac honjianda hjd-1820led den sac honjianda hjd-3300 den sac hjd-1820led den sac honjianda hjd-720smd den sac honjianda hjd-1830led den sac HJD-920Led quat sac honjianda hjd-fl203 den sac honjianda hjd-2200 quat sac Honjianda den sac honjianda hjd-900T led den sac honjianda hjd-1630 led den pin sac hjd-8700 den sac honjianda hjd-2300 den sac honjianda hjd-710smd quat sac honjianda hjd-fl103 den sac honjianda hjd-890 den sac honjianda hjd-3300 led-n den sac honjianda hjd-910T led den sac hjd-1830led hoanh kien dat den sac honjianda hjd-910 led den sac honjiana den sac honjianda hjd-3200T quat sac honjianda hjd-fl201led quat sac Honjianda HJD-FL 316 den sac honjianda hjd-2500ledsmd den sac khan cap honjianda hjd-2600 led den sac honjianda quat tich dien den sac honjianda hjd-3200 led-n den sac honjianda hjd-1620 led den sac khan cap honjianda hjd-2900 led den sac honjianda 730 quat sac honjianda hjd-101 led quạt sạc Honjianda HJD-FL316 den sac honjianda hjd-3100 den sac honjianda hjd-3200 den sac honjianda hjd-890T den sac honjianda hjd-900 led

Bình luận