Đèn sạc - Quạt sạc - Đầu thu DVB-T2
(0)

ĐÈN SẠC CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP HONJIANDA HJD - 2600 LED

  • Sản phẩm: Còn
  • 0₫

Đèn sạc có khả năng quay 360 độ, thời gian thắp sáng lên đến 40 giờ

Thời gian thắp sáng :  1 bóng = 40 giờ, 2 bóng = 20 giờ

Nguồn điện : 220V - 50Hz

Bóng đèn : 4 LED x 2 bóng

Bình ắc quy khô : 6V 4.5Ah

Dòng điện sạc : 250mA

Thời gian sạc : 24 giờ (hoặc 24/24 giờ)

Trọng lượng : 1.8 kg

Kích thước : 249 x 98 x 233 mm

o cam dien o cam dien honjianda day dien honjianda o cam dien da nang ổ cắm điện Honjianda anten dvb-t2 den sac honjianda day dien honjianda hjd-061 den sac honjianda hjd-3600 Khuech dai angten WB 100 TG ănn ten dvb-t2 ổ cắm điện honjianda quat sac Honjianda den sac chieu sang den sac angten xoay honjianda WA822TG den sac honjianda hjd-720smd day cap dong truc honjianda hjd-64f den sac honjianda hjd-710smd khuech dai angten vub 6800 den sac honjianda hjd-3300 den sac honjianda hjd-2200 den sac honjianda hjd-900T led angten xoay honjianda 883 quat sac honjianda hjd-fl203 den sac honjianda hjd-910T led angten xoay honjianda 873TG quat sac honjianda hjd-fl103 den sac honjianda hjd-2300 day cap dong truc KHT-100yard den sac honjianda hjd-910 led angten xoay honjianda 1050TG den sac honjianda hjd-1630 led den sac honjianda hjd-890 den sac honjianda hjd-2500ledsmd den sac khan cap honjianda hjd-2600 led den sac honjianda hjd-3300 led-n den pin sac hjd-8700 den sac honjianda hjd-900 led den sac honjianda hjd-3200T day cap dong truc KHT-24fiber den pin sac hjd-5700 angten xoay honjianda 001 quat sac honjianda hjd-fl201led den sac khan cap honjianda hjd-2900 led day cap dong truc KHT den sac honjianda hjd-1620 led den sac honjianda hjd-3200 day cap dong truc DTH den sac honjianda hjd-3200 led-n angten xoay honjianda 950TG den sac honjianda hjd-890T den sac honjianda hjd-3100 angten xoay honjianda 992TG quat sac honjianda hjd-101 led angten xoay honjianda WA850TG day cap dong truc KHT-128fiber day dien honjianda hjd-057 den pin sac hjd-6688 den pin sac hjd-5300 day dien honjianda hjd-056 Anten HKD G11KD-T2 Anten Hoanh Kien Dat Anten DVB-T2 HKD 107-T2 den sac HJD-920Led den sac honjianda hjd-1830led hoanh kien dat den sac hjd-1820led anten hkd 108-t2 quat sac Honjianda HJD-FL 316 den sac honjianda hjd-1820led quat tich dien den sac honjiana day dien den sac hjd-1830led den sac hjd-431led dau thu dvb-t2 đèn sạc chiếu sáng quat sac Anten HKD 106-T2 den sac honjianda 730 quạt sạc Honjianda HJD-FL316 Anten HKD AT-H5

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Đèn sạc có khả năng quay 360 độ, thời gian thắp sáng lên đến 40 giờ

Thời gian thắp sáng :  1 bóng = 40 giờ, 2 bóng = 20 giờ

Nguồn điện : 220V - 50Hz

Bóng đèn : 4 LED x 2 bóng

Bình ắc quy khô : 6V 4.5Ah

Dòng điện sạc : 250mA

Thời gian sạc : 24 giờ (hoặc 24/24 giờ)

Trọng lượng : 1.8 kg

Kích thước : 249 x 98 x 233 mm

","featured_image":"http://product.hstatic.net/1000031521/product/hjd-2600led.jpg","handle":"den-sac-chieu-sang-khan-cap-hjd-2600-led-1","id":1005992139,"images":["http://product.hstatic.net/1000031521/product/hjd-2600led.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":0.0,"price_max":0.0,"price_min":0.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"ĐÈN SẠC CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP HONJIANDA HJD - 2600 LED","type":"den sac","url":"/products/den-sac-chieu-sang-khan-cap-hjd-2600-led-1","pagetitle":"ĐÈN SẠC CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP HJD - 2600 LED","metadescription":"Thời gian thắp sáng : 1 bóng =40 giờ,2 bóng =20 giờNguồn điện:220V - 50HzBóng đèn :4 LED x 2 bóngBình ắc quy khô:6V 4.5AhDòng điện sạc:250mAThời gian sạc:24 giờ","variants":[{"id":1014257903,"barcode":null,"available":true,"price":0.0,"sku":null,"option1":"Không KD Online","option2":"","option3":"","options":["Không KD Online"],"inventory_quantity":1,"old_inventory_quantity":1,"title":"Không KD Online","weight":0.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":null,"inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Hoanh Kien Dat","published_at":"2017-07-12T02:30:20.827Z","created_at":"2017-07-12T02:30:20.842Z","not_allow_promotion":false}, onVariantSelected: selectCallback }); // Add label if only one product option and it isn't 'Title'. // Auto-select first available variant on page load. $('.single-option-selector:eq(0)').val("Không KD Online").trigger('change'); $('.selector-wrapper select').each(function(){ $(this).wrap( ''); $(this).addClass("custom-dropdown__select custom-dropdown__select--white"); }); }); $(document).ready(function(){ $('.product-thumb img').click(function(){ $('.product-thumb').removeClass('active'); $(this).parents('.product-thumb').addClass('active'); }); $('.product-thumb:first').addClass('active'); })