Đèn sạc - Quạt sạc - Đầu thu DVB-T2 - Ổ cắm điện đa năng
(0)

ĐÈN SẠC LED CHIẾU SÁNG HONJIANDA HJD - 222 LED

  • Sản phẩm: Còn
  • 0₫

Nguồn điện : AC 100V-240V/50Hz

Bóng đèn Led (40 bóng LED x 2) : 20W x 2

Bình ắc quy khô : 6V - 5Ah

Dòng điện sạc : 560 mA

Thời gian sạc đầy : 8h – 10 giờ

Thời gian thắp sáng : 8h - 18h

Trọng lượng: 1,9 kg

Kích thước : 188 x 153 x 378 mm

o cam dien o cam dien honjianda day dien honjianda o cam dien da nang ổ cắm điện Honjianda anten dvb-t2 den sac honjianda den sac honjianda hjd-3600 Khuech dai angten WB 100 TG day dien honjianda hjd-061 ănn ten dvb-t2 ổ cắm điện honjianda quat sac Honjianda den sac chieu sang den sac angten xoay honjianda WA822TG den sac honjianda hjd-720smd day cap dong truc honjianda hjd-64f khuech dai angten vub 6800 den sac honjianda hjd-3300 den sac honjianda hjd-710smd quat sac honjianda hjd-fl203 den sac honjianda hjd-2200 den sac honjianda hjd-900T led angten xoay honjianda 873TG den sac honjianda hjd-910T led angten xoay honjianda 883 den sac honjianda hjd-910 led den pin sac hjd-6688 den sac honjianda hjd-2300 den pin sac hjd-5300 quat sac honjianda hjd-fl103 den sac honjianda hjd-890 den sac honjianda hjd-2500ledsmd day cap dong truc KHT-100yard day dien honjianda hjd-056 den sac honjianda hjd-1630 led angten xoay honjianda 1050TG den sac khan cap honjianda hjd-2600 led quat sac honjianda hjd-fl201led den sac honjianda hjd-3300 led-n den pin sac hjd-8700 den sac khan cap honjianda hjd-2900 led den sac honjianda hjd-1620 led den sac honjianda hjd-3200T angten xoay honjianda 001 day cap dong truc KHT-24fiber den sac honjianda hjd-3200 day cap dong truc DTH den sac honjianda hjd-3200 led-n day cap dong truc KHT den sac honjianda hjd-890T angten xoay honjianda 950TG quat sac honjianda hjd-101 led den sac honjianda hjd-3100 angten xoay honjianda WA850TG angten xoay honjianda 992TG day cap dong truc KHT-128fiber den sac honjianda hjd-900 led day dien honjianda hjd-057 den pin sac hjd-5700 Anten HKD G11KD-T2 Anten Hoanh Kien Dat hoanh kien dat day dien den sac honjianda hjd-1830led Anten DVB-T2 HKD 107-T2 den sac honjiana den sac honjianda hjd-1820led den sac hjd-431led den sac HJD-920Led den sac hjd-1820led den sac hjd-1830led đèn sạc chiếu sáng dau thu dvb-t2 Anten HKD 106-T2 anten hkd 108-t2 quạt sạc Honjianda HJD-FL316 quat sac den sac honjianda 730 Anten HKD AT-H5 quat sac Honjianda HJD-FL 316 quat tich dien

Bình luận

Sản phẩm cùng loại