Đèn sạc - Quạt sạc - Đầu thu DVB-T2
(0)
QUẠT VÀ ĐÈN SẠC HJD-FL 203

QUẠT SẠC HONJIANDA HJD-FL 203

  • Sản phẩm: Còn
  • 0₫

Nguồn điện : AC 220V - 50Hz

Bình ắc quy khô (PT5-6) : 6V-5Ah

Bóng đèn tuýp (6W x 2 Bóng) : 12W

Dòng điện sạc : 320 mA

Quạt sạc 10 inch (25.5 cm) : 2 tốc độ gió

Thời gian sử dụng : (1 Bình)

  •      Quạt chế độ chậm (Low)   : 5 - 6 giờ
  •      Quạt chế độ nhanh (High) : 3 - 4 giờ
  •      Đèn tuýp 6W 1 bóng : 7 - 8 giờ
  •                            2 bóng : 4 - 4.5 giờ

Thời gian sạc đầy : 15 – 18 giờ

Tổng công suất : 25W

Trọng lượng : 3.2 kg

Kích thước : 378 x 160 x 410mm

Thời gian sử dụng : (2 Bình)

  •      Quạt chế độ chậm (Low)   : 10 - 11 giờ
  •      Quạt chế độ nhanh (High) : 6 - 7 giờ
  •      Đèn tuýp 6W 1 bóng : 14 - 15 giờ
  •                            2 bóng : 8 - 8.5 giờ

Thời gian sạc đầy : 27 – 30 giờ

Trọng lượng : 4kg

o cam dien o cam dien honjianda day dien honjianda ổ cắm điện Honjianda anten dvb-t2 ănn ten dvb-t2 day dien honjianda hjd-061 den sac den sac honjianda hjd-3600 Khuech dai angten WB 100 TG o cam dien da nang angten xoay honjianda 883 angten xoay honjianda 873TG angten xoay honjianda 1050TG day cap dong truc KHT-100yard angten xoay honjianda WA822TG Anten DVB-T2 HKD 107-T2 day cap dong truc KHT-24fiber Anten HKD G11KD-T2 day dien day cap dong truc honjianda hjd-64f angten xoay honjianda 001 den pin sac hjd-8700 Anten Hoanh Kien Dat anten hkd 108-t2 den sac honjianda hjd-1820led den sac honjianda hjd-1830led day dien honjianda hjd-056 den pin sac hjd-5700 den sac HJD-920Led den pin sac hjd-5300 den sac hjd-1830led den pin sac hjd-6688 den sac honjiana day cap dong truc DTH den sac hjd-1820led den sac honjianda hjd-2200 angten xoay honjianda WA850TG dau thu dvb-t2 Anten HKD 106-T2 den sac honjianda hjd-2500ledsmd den sac honjianda hjd-1620 led Anten HKD AT-H5 day cap dong truc KHT-128fiber day dien honjianda hjd-057 den sac honjianda 730 den sac honjianda hjd-3100 den sac honjianda hjd-3200T den sac honjianda hjd-3200 den sac honjianda den sac honjianda hjd-3200 led-n day cap dong truc KHT den sac honjianda hjd-1630 led angten xoay honjianda 950TG den sac honjianda hjd-2300 angten xoay honjianda 992TG den sac honjianda hjd-3300 khuech dai angten vub 6800 den sac honjianda hjd-720smd quat sac Honjianda den sac honjianda hjd-710smd quat sac honjianda hjd-fl203 den sac honjianda hjd-910T led quat sac Honjianda HJD-FL 316 quat tich dien den sac honjianda hjd-900T led den sac honjianda hjd-3300 led-n ổ cắm điện honjianda hoanh kien dat quat sac honjianda hjd-fl103 den sac honjianda hjd-890 den sac honjianda hjd-900 led den sac honjianda hjd-910 led den sac khan cap honjianda hjd-2600 led den sac khan cap honjianda hjd-2900 led quat sac honjianda hjd-fl201led den sac honjianda hjd-890T quat sac honjianda hjd-101 led quạt sạc Honjianda HJD-FL316

Bình luận