Đèn sạc - Quạt sạc - Đầu thu DVB-T2 - Ổ cắm điện đa năng
(0)

Anten Tàu Bay Truyền Hình Số Mặt Đất DVB-T2 - HKD 107-T2

  • Sản phẩm: Còn
  • 0₫

Anten HKD 107-T2 có vĩ khuyếch đại DC5V

Anten sử dụng đầu thu kỹ thuật số và tivi tích hợp truyền hình số mặt đất DVB-T2

Thông số kỹ thuật

  • Băng tần : UHF

  • Tần số : 470 - 862 MHZ

  • Độ lợi (khuyếch đại) : 23-25dB

  • Nguồn điện : DC5V-20mA

  • Kích thước : 305x60x320 mm

o cam dien den sac den tich dien o cam dien honjianda day dien honjianda đèn tích điện o cam dien da nang ổ cắm điện Honjianda anten dvb-t2 den sac honjianda quat tich dien day dien honjianda hjd-061 den sac honjianda hjd-3600 Khuech dai angten WB 100 TG ănn ten dvb-t2 ổ cắm điện honjianda quat sac Honjianda den sac chieu sang quat sac angten xoay honjianda WA822TG den sac honjianda hjd-720smd day cap dong truc honjianda hjd-64f den sac honjianda hjd-710smd khuech dai angten vub 6800 den sac honjianda hjd-2200 den sac honjianda hjd-900T led angten xoay honjianda 883 quat sac honjianda hjd-fl203 den sac honjianda hjd-910T led angten xoay honjianda 873TG quat sac honjianda hjd-fl103 den sac honjianda hjd-2300 day cap dong truc KHT-100yard den sac honjianda hjd-910 led angten xoay honjianda 1050TG den sac honjianda hjd-1630 led den sac honjianda hjd-890 den sac honjianda hjd-2500ledsmd den sac khan cap honjianda hjd-2600 led den pin sac hjd-8700 den sac honjianda hjd-900 led day cap dong truc KHT-24fiber den pin sac hjd-5700 angten xoay honjianda 001 quat sac honjianda hjd-fl201led den sac khan cap honjianda hjd-2900 led day cap dong truc KHT den sac honjianda hjd-1620 led den sac honjianda hjd-3200 day cap dong truc DTH den sac honjianda hjd-3200 led-n angten xoay honjianda 950TG den sac honjianda hjd-890T den sac honjianda hjd-3100 angten xoay honjianda 992TG quat sac honjianda hjd-101 led angten xoay honjianda WA850TG day cap dong truc KHT-128fiber day dien honjianda hjd-057 den pin sac hjd-6688 den pin sac hjd-5300 day dien honjianda hjd-056 Anten HKD G11KD-T2 Anten Hoanh Kien Dat Anten DVB-T2 HKD 107-T2 den sac HJD-920Led hoanh kien dat den sac hjd-1820led anten hkd 108-t2 quat sac Honjianda HJD-FL 316 den sac honjiana day dien den sac hjd-1830led den sac hjd-431led dau thu dvb-t2 đèn sạc chiếu sáng Anten HKD 106-T2 den sac honjianda 730 quạt sạc Honjianda HJD-FL316 Anten HKD AT-H5

Bình luận

Sản phẩm cùng loại